Liên hệ
NHA KHOA GIA BẢO
Địa chỉ: 171 Trần Nguyên Hãn, 12 Chợ Hàng Cũ, HP

Tel: 031.3780053
Mobile: 0902.330088

Miscellanous info